למד לעבוד נכון עם תאריכים באקסל וליצור רבעונים שנים וחודשים

שליטה ב-Excel היא חיונית,
במיוחד כשמדובר בהבנת פונקציות תאריך. עבור סטודנטים היוצאים לקורס זה, ההכרה עם פונקציות התאריך של Excel היא חיונית. למה? מכיוון שפונקציות אלו מאפשרות לך לתפעל ולנתח נתונים לאורך זמן, שהוא היבט בסיסי של משימות עסקיות, פיננסיות וניתוח נתונים רבות.

לדוגמה, אתה יכול לעקוב אחר נתוני מכירות על פני רבעונים שונים, לעקוב אחר לוחות זמנים של פרויקטים או להעריך דפוסים או מגמות לאורך תקופות ספציפיות. פונקציות התאריך מאפשרות לך למיין, לעצב, לחשב ואפילו לחזות נתונים על סמך תאריכים ביעילות.

להלן רשימה של כמה פונקציות תאריך קריטיות של Excel, יחד עם הנוסחאות שלהן:


1. Day: =DAY(serial_number): Returns the day of the month, a number from 1 to 31.


2. Day Name: =TEXT(serial_number, "dddd"): Returns the name of the day (e.g., "Monday").


3. Week Number: =WEEKNUM(serial_number, [return_type]): Returns the week number of a specific date.

4. Month: =MONTH(serial_number): Returns the month, a number from 1 (January) to 12 (December).

5. Month Name:=TEXT(serial_number, "mmmm"): Returns the name of the month (e.g., "January").

6. Quarter:=ROUNDUP(MONTH(serial_number)/3, 0): Returns the quarter of a specific date as a number from 1 to 4.

7. Quarter with Q and Number:="Q" & ROUNDUP(MONTH(serial_number)/3, 0): Returns the quarter of a specific date as a string, in the format "Q1", "Q2", "Q3", or "Q4".

8. Year: =YEAR(serial_number): Returns the year of a specific date, an integer between 1900 and 9999.

סיים והמשך  
Discussion

0 תגובות