Grouping יצירת טבלאות חדשות ונתונים חדשים מאותן טבלאות קיימות

תכני השיעור נעולים
אם הינך כבר רשום, תצטרך להתחבר.
הירשם לקורס כדי להיכנס