יצירת גרף KPI תוך שימוש בפונקציות COUNT/MAX/ MEDIAN CALCULATED MEASURE

סיים והמשך  
Discussion

0 תגובות